Next Generation Coaching

Bij opvolging in het familiebedrijf

 

Coaching bij bedrijfsopvolging 

 

Coaching is een onmisbaar onderdeel bij bedrijfsovername binnen familiebedrijven. De waan van de dag en de bedrijfscontinuïteit voeren vaak de boventoon, waardoor emotionele aspecten onbesproken blijven. Zeven op de tien overnames gaan mis. Onderzoek wees uit dat dit te maken heeft met gebrek aan vertrouwen en het geen risico durven nemen door opvolgers. De economische schade is 6 miljard euro! De emotionele schade is echter niet in geld uit te drukken.

 

Levensgebeurtenis

Bedrijfsopvolging is een levensgebeurtenis, want het gaat over familie en emoties. Het is geen baan die voor nu goed voelt en nu mooi past bij je carrièreplanning. Het bedrijf opvolgen van familieleden doe je met je hart en vaak met het plan om er tot aan je pensioen voor te gaan. Hier lichtzinnig mee om gaan is een risico. Beter gezegd, aandacht voor deze menselijke kant draagt bij aan een succesvolle overname. Naast de financiële en de fiscaal-juridische kant, is aandacht voor de menselijke kant minstens zo belangrijk.

Wat heb je aan coaching?

Coaching laat je bewust stilstaan bij jezelf, het overnameproces, de familiedynamiek en hoe er wordt gecommuniceerd. Maak weloverwogen en zelfbewuste keuzes, nu en later. Dit bereik je door het vergroten van je zelfkennis, door bijvoorbeeld je kernkwaliteiten en -waarden te ontdekken en door goed te weten wat jij belangrijk vindt in het leven. We zoomen in op jouw positie in het gezin en je relaties met betrokken familieleden. Zo word je je niet alleen meer bewust van je eigen gedrag en je reacties op anderen, je leert ook effectiever te communiceren. De inhoud van coaching bij bedrijfsopvolging heeft veel raakvlakken met het Traject Persoonlijk Leiderschap. Klik op de link om daar meer over te lezen. Coaching draagt niet alleen bij aan een vruchtbare overname, maar ook aan een plezierig (zaken)leven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Bij bedrijfsovernames gaat het om meerdere belangen en elke situatie is weer anders. In een vrijblijvend verkennend gesprek verhelderen we wat er nodig is. Er volgt een op maat gemaakt plan van aanpak en we stellen heldere doelen. Gemiddeld bestaat een traject uit zes tot acht gesprekken. Afhankelijk van de coachvraag kunnen dit er meer of minder zijn.

Voor wie en wanneer?

Next Generation Coaching is, zoals de naam zegt, vooral gericht op de nieuwe generatie. Coaching is zinvol in alle fases van de bedrijfsovername. Het helpt bij het maken van een keuze om het wel of niet te doen, het zorgt voor verheldering tijdens het overname proces en het verankert de transformatie na overname. Ook voor de overdrager is coaching zeer zinvol. Ook dat is mogelijk bij Zo Ondernemer Zo Zaak. Het is echter niet aan te raden om overdrager en opvolger door dezelfde coach te laten begeleiden. In dat geval kan ik een collega-coach met vergelijkbare ervaring en achtergrond aandragen.

Combineer

Er zijn combinaties mogelijk met andere coachproducten zoals Ambitiecoaching of Conceptcoaching. Vooral bij familiebedrijven kan een sessie thuiscoaching, middels de methode Environ Mental Coaching, bijzonder effectief zijn. De omgeving zegt bijvoorbeeld veel over cultuur, historie en gedrag. Klik op de desbetreffende links voor meer informatie.

Wat klanten zeggen

“Opmerkzaam en intuïtief”
Lot

“Durft confrontatie aan in prettige sfeer”
Laura

“Lekker Praktisch”
Sylvia

“Vertrouwen en concrete actie”
Saskia

“Luisteren en kritische vragen”
Carina

“Verhelderende blik”
Elles

> Meer ervaringen